Allianz Expatverzekering

Allianz Care international healthcare insurance

Internationale ziektekostenverzekering van Allianz Care

De International Healthcare Insurance van Allianz Worldwide Care is een internationale ziektekostenverzekering die af te sluiten is door bedrijven (Collectief) en personen (Individueel) inclusief gezinsleden. Informatie over de verzekering voor personen en gezinnen (individuals) wordt hieronder gegeven; Een aantal belangrijke kenmerken

 • Individueel voor EU nationaliteiten (een meeverzekerde partner mag ook een niet-EU nationaliteit hebben).
 • Afsluiten tot en met 75 jaar.
 • 10% korting op de online vermelde premies voor klanten van JoHo Insurances.
 • Eenmaal geaccepteerd kan de verzekering levenslang doorlopen (automatic yearly renewal), indien gewenst.
 • Ook "locals" kunnen worden meeverzekerd.
 • Molestdekking is van toepassing.
 • Allianz Worldwide Care is gevestigd in Ierland, en dus niet te verwarren met "lokale" Allianz verzekeraars, zoals bijvoorbeeld Allianz Nederland.
 • Vanwege lokale wetgeving is er in verschillende landen geen dekking mogelijk waaronder in de USA en Brazilië. 

Voordelen van het Allianz Expatverzekeringpakket

 • Individueel voor EU nationaliteiten (een meeverzekerde partner mag ook een niet-EU nationaliteit hebben).
 • Afsluiten tot en met 75 jaar, looptijd levenslang!
 • Eenmaal geaccepteerd levenslang doorlopend indien gewenst.
 • Ook "locals" kunnen worden verzekerd.
 • Molestdekking is van toepassing.
 • Eigen risico van 0 tot 10.000 op het Core Plan.
 • Voor gehele gezin dient dezelfde medische dekking te worden genomen.
 • Dekking voor zwangerschap en bevalling kan aanvullend worden meeverzekerd, dit is een aparte module.
 • Maakt gebruik van de termen "inpatient" en "outpatient" kosten. U kunt hierover een uitleg lezen.
 • U heeft voor bepaalde soorten behandelingen vooraf toestemming nodig van de verzekeraar, voor u de behandeling laat plaatsvinden. Laat u zich behandelen zonder dat hiervoor op voorhand toestemming voor is gegeven, dan heeft de verzekeraar het recht om de kosten niet (volledig) te vergoeden. Dit geldt uiteraard niet voor spoedgevallen en noodgevallen al moet er in dat geval wel zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de verzekeraar. In de Benefit Guide leest u meer over de Treatment Guarantee.
 • Vanwege lokale wetgeving is er in verschillende landen geen dekking mogelijk waaronder in de USA en Brazilië. Deze beperking geldt in elk geval voor het Individuals product.

Voordelen boven een lokale verzekering

 • De mogelijkheid om bij langdurige ziekte of een bevalling verder in Nederland te worden behandeld/geholpen.
 • Terugkeer i.v.m. overlijden van familie (zie voorwaarden voor leeftijdsgrens) is meeverzekerd. Dit is niet het geval bij de lokale verzekeringen.
 • De dekking is wereldwijd, buiten het woonland, en ook in Nederland tijdens bezoek aan familie, vrienden en in verband met werk. Tussentijds bezoek aan Nederland mag maximaal 90 dagen aaneengesloten per keer zijn.
 • Dekking loopt door na verhuizing naar een ander land.