Dekkingsoverzicht

Welke dekking is er mogelijk?

Ziektekosten internationaal Ongevallendekking
Uitgebreide SOS Inboedel in het buitenland
Tandheelkundige kosten Reisbagage
Arbeidsongeschiktheid Rechtsbijstand
Particuliere aansprakelijkheid Levensverzekering

Welke dekkingen biedt Allianz Worldwide Care?

Aandachtspunten:

 • Het Core Plan biedt mogelijkheden van een eigen risico van 0 tot 10.000 euro per jaar.
 • Voor gehele gezin dient dezelfde medische dekking te worden genomen.
 • Dekking voor zwangerschap en bevalling kan aanvullend worden meeverzekerd, dit is een aparte module.
 • Maakt gebruik van de termen "inpatient" en "outpatient" kosten. U kunt hierover een uitleg lezen.

Dekkingsoverzicht

Toelichting bij de te kiezen dekkingen

Allianz biedt verschillende keuzemogelijkheden en dekkingen. Dat maakt het flexibel, maar ook ingewikkelder. Hieronder vindt u aanvullende informatie, ter ondersteuning van het kiezen van een juiste dekking.

 • Country of residence: het land waar u de komende tijd gaat wonen.
 • Nationality: kies het land waar de aanvrager en hoofdverzekerde de nationaliteit van heeft.
 • Payment currency: de valuta waarin u de premie wenst te betalen, ook de dekkingen zijn gerelateerd aan deze valuta.
 • Geographical area of cover: indien u volledige dekking in de USA wenst, dient u worldwide te kiezen. Woont u niet in de USA, en kiest u excluding USA, dan heeft u tijdens vakanties en reizen wel dekking in de USA voor onvoorziene spoedeisende medische zaken, voor een aaneengesloten periode van 6 weken. Woont u in Afrika, dan heeft u de optie voor cover Africa Only. Dat is voordeliger, maar dan heeft u buiten Africa geen of beperkte dekking, en dus ook niet de mogelijkheid om behandelingen en operaties bv in Nederland te laten plaatsvinden. 
 • In de gekozen Geographical area of cover bent u vrij om te kiezen waar u zich laat behandelen. U bent dus niet beperkt tot zorg in uw woonland. Binnen de Geographical area of cover kunt u ook behandelingen plannen en ondergaan in een ander land, zolang dat andere land ook onderdeel uitmaakt van uw Geographical area of cover. De kosten voor vervoer en verblijf zijn wel voor eigen rekening. 
 • Payment method and frequency: u kunt op verschillende manieren betalen en in diverse termijnen. Betaalt u niet jaarlijks, dan geldt er een toeslag. Per termijn staat welke toeslag wordt gerekend.
 • Policy holder age: de leeftijd van de verzekeringsnemer en hoofdverzekerde.
 • Add family members: indien u gezinsleden wilt meeverzekeren, kunt u hier aangeven hoeveel. U kunt de leeftijd van uw partner invullen en aangeven of u Maternity wenst mee te verzekeren voor haar. Daarnaast kunt u het aantal kinderen invullen dat u wenst mee te verzekeren en hun leeftijden.
 • Outpatient cover required?: u vult ja of nee in afhankelijk of u een Outpatient pakket wilt hebben.
 • Deductible?: u kunt hier aangeven of u een eigen risico wenst. Dit eigen risico is van toepassing op het Core Plan.
 • Dental?: geef aan of u ook dekking wilt voor tandheelkundige kosten.
 • Repatriation?: we raden aan om hier yes in te vullen zodat u verzekerd bent als u moet worden gerepatrieërd na overlijden of medische evacuatie.
 • Scale: het programma stelt voor u een pakket samen op basis van uw voorkeur. In het pakket zit altijd een Core plan. Optioneel is het Outpatient, Dental, Maternity en Repatriation plan. Bij Outpatient, Dental en Maternity geldt dat er beperkte en uitgebreide pakketten zijn. Kiest u voor de beste premie, dan worden de goedkopere pakketten geselecteerd, kiest u voor de beste dekking, dan krijgt u de duurdere pakketten te zien. U kunt uiteraard in een volgend scherm uw keuze nog aanpassen.