Service & Voorwaarden

De Allianz World Wide Care Alarmcentrale/Helpline: +35 31 630 1301

Services nadat de verzekering in gang is gezet

  • U heeft voor bepaalde soorten behandelingen vooraf toestemming nodig van de verzekeraar, voor u de behandeling laat plaatsvinden.
  • Laat u zich behandelen zonder dat hiervoor op voorhand toestemming voor is gegeven, dan heeft de verzekeraar het recht om de kosten niet (volledig) te vergoeden. Dit geldt uiteraard niet voor spoedgevallen en noodgevallen al moet er in dat geval wel zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de verzekeraar.
  • In de Benefit Guide leest u meer over de Treatment Guarantee.

Claims indienen

  • Claims kunt u gemakkelijk indienen met behulp van het declaratieformulier: Claim form
  • Met de app van Allianz kunt u ook claims indienen bij de verzekeraar.